Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tài sản đấu giá

Toàn bộ tài sản trên đất gắn liền với đất thuê là tài sản đang quản lý, sử dụng của Công ty TNHH Đại Dương tại Khu công nghiệp Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và là tài sản bảo đảm cho khoản nợ tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Cụ thể:

- Danh mục tài sản bán đấu giá:

STT

TÊN DANH MỤC

ĐVT

KHỐI LƯỢNG

NĂM ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

GHI CHÚ

I. Nhà cửa, vật kiến trực

1

Nhà xưởng thức ăn chăn nuôi số 1

m2

4.560,0

2004

 

2

Nhà xưởng thức ăn chăn nuôi số 2

m2

4.560,0

2010

 

3

Nhà xưởng thức ăn chăn nuôi số 3

m2

4.560,0

2010

 

4

Nhà xưởng thức ăn chăn nuôi số 4

m2

2.650,0

2010

 

5

Xưởng mắm lợp tôn

m2

1.910,0

2004

 

6

Xưởng mắm lợp Prôximăng

m2

1.564,0

2004

 

7

Nhà văn phòng 2 tầng

m2

258,0

2010

 

8

Nhà văn phòng cũ

m2

528,0

2004

 

9

Nhà trưng bày sản phầm

m2

91,0

2004

 

10

Nhà ăn công nhân

m2

179,0

2010

 

11

Nhà vệ sinh

m2

53,0

2010

 

12

Nhà bảo vệ cổng chính

m2

38,7

2010

 

13

Nhà ở công nhân

m2

440,0

2004

 

14

Chòi bảo vệ (3 chòi)

m2

45,0

2004

 

15

Lán để xe

m2

141,0

2010

 

16

Hệ thống tường rào

md

927,0

2004

 

17

Đường giao thông nội bộ, sân bê tông

m2

23.943,0

2004

 

18

Trạm biến áp ngoài trời số 1

KVA

320,0

2004

 

19

Trạm biến áp ngoài trời số 2

KVA

320,0

2010

 

20

San lấp mặt bằng

m3

55.706,0

2004

 

II. Máy móc thiết bị

1

Dây chuyền sản xuất 5 tấn

HT

1

2004

 

2

Dây chuyền sản xuất 15 tấn

HT

1

2010

 

3

Cân điện tử 80T

HT

1

2010

 

4

Cân đóng gói số 1

Cái

1

2004

 

5

Cân đóng gói số 2 và số 3

Cái

2

2010

 

6

Hệ thống giám sát

HT

1

2010

 

 

2. Người có tài sản:

Công ty TNHH Đại Dương tại Khu công nghiệp Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

3. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trừ những đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

(Lưu ý khách đến mua hồ sơ tham gia đấu giá đem theo bản sao y công chứng giấy tờ tùy thân và đăng ký kinh doanh (nếu có))

4. Giá khởi điểm,tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 175.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi năm tỷ đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng.  (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)

- Tiền đặt trước: Bằng 20% trên giá khởi điểm tương đương: 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi năm tỷ đồng).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá:  Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

6.  Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản, tổ chức đấu giá (Trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật, các ngày tính theo ngày làm việc).

- Thời gian bán đấu giá: 09h00 ngày 09 tháng 06 năm 2023

 - Bán và tiếp nhận hồ sơ và xem tài sản:  Từ 08h00 ngày 05/05/2023 đến 17h00 ngày 06/06/2023 (ngày làm việc)

- Địa chỉ xem tài sản: Công ty TNHH Đại Dương tại Khu công nghiệp Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

 - Nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 06/06/2023 đến 17h00 ngày 08/06/2023

7. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thuận Phát. Địa chỉ: tầng 16, Tòa nhà B3.7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0973.492.209

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.060.286
Online: 13