Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 109/2003/QĐ - TTg ngày 05/06/2003 thành lập Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004, được công nhận Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt theo Quyết định số 55/2004/QĐ - TTg ngày 06/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu xử lý các khoản nợ tồn đọng và tài sản không cần dùng, chờ thanh lý, vật tư ứ đọng kém, mất phẩm chất (gọi tắt là nợ và tài sản tồn đọng) góp phần lành mạnh hoá tình hình tài chính doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình sắp xếp và chuyển đổi các DNNN.  Ngày 30/06/2010, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1494/QĐ-BTC về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp thành Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu. Ngày 29/4/2014, Công ty đã chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) do Nhà nước làm chủ sở hữu. Ngày 01/11/2015, Công ty được tăng vốn điều lệ là 6.000 tỷ đồng theo quy định tại Thông tư số 135/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Kể từ khi thành lập tới nay, với tiềm năng sẵn có với sự nhiệt huyết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ nhân viên và sự nhạy bén, dày dạn kinh nghiệm từ Ban Lãnh đạo, Công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, đổi mới, ngày một lớn mạnh với từng bước đi vững chắc, gây dựng niềm tin ở các nhà đầu tư và tạo sự tín nhiệm đối với khách hàng. Hiện nay, phạm vi hoạt động của Công ty đã được mở rộng, ngoài Trụ sở chính tại Hà Nội còn có thêm Chi nhánh, Trung tâm tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và các đơn vị thành viên khác trên khắp địa bàn trong cả nước.

1. Cơ sở pháp lý trực tiếp cho hoạt động của Công ty:

 1.1. Quyết định số 1494/QĐ-BTC ngày 30/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu;

1.2. Thông tư 135/2015/TT-BTC ngày 31/08/2015 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam;

1.3. Quyết định số 2857/QĐ-BTC ngày 09/11/2012 về việc ban hành Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam;

1.4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần 5) Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp 0101431355 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 05/07/2016.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

2.1. Hỗ trợ quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN;

2.2. Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại DATC và vốn của DATC đầu tư tại các doanh nghiệp khác;

2.3. Hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu nhà nước giao.

3. Nhiệm vụ, ngành nghề và hoạt động kinh doanh của Công ty:

3.1. Ngành nghề kinh doanh chính của DATC thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính, trong đó tập trung chủ yếu vào các hoạt động sau:

- Mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ).

- Tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

- Mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp.

3.2. Ngành nghề hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính:

- Tư vấn xử lý nợ, tài sản.

- Tư vấn mua, bán, sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp.

- Quản lý, xử lý, khai thác tài sản đảm bảo khoản nợ, tài sản nhận gán nợ và tài sản đã mua (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ).

- Thực hiện các hoạt động thẩm định giá, đấu giá trên cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Dịch vụ quản lý nợ và thu nợ.

- Kinh doanh những ngành nghề khác hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính theo quy định của pháp luật.

4. Tên, địa chỉ, điện thoại, fax, website, email liên hệ, mã số thuế, số tài khoản, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

4.1. Tên giao dịch: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Tên giao dịch quốc tế:  Vietnam Debt and Asset Trading Corporation.

Tên gọi tắt: DATC

4.2. Địa chỉ: Số 51 Phố Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4.3. Điện thoại: (84-04) 39 45 47 38 ; Fax: (84-04) 39 45 47 37

4.4. Địa chỉ website: http://www.datc.vn

4.5. Địa chỉ email: datc@datc.vn

4.6. Mã số thuế: 0101431355.

4.7. Số tài khoản: 123 10 0000 33746 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung.

4.8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần 9) Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp 0101431355 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 13/01/2023.

5. Logo Công ty: 

Kết hợp chủ đạo hình tròn bao bọc hình vuông và chữ DATC nằm nổi bật chính giữa trong đường tròn của trái đất, tạo không gian sâu và tỏ rõ vị thế uy nghi thành khối thống nhất. Hình vuông và hình tròn được coi là hai hình hoàn hảo nhất thể hiện những gì tốt đẹp. Lấy ý tưởng từ đồng tiền cổ tượng trưng cho khí của trời và năng lượng của đất, là vật phong thủy, mang lại nhiều may mắn. Sự tích bánh chưng hình vuông tượng trưng cho đất và bánh dày hình tròn tượng trưng cho trời thể hiện những giá trị đạo lý của người xưa. Kết hợp hình vuông và hình tròn sẽ tạo khái niệm về trời đất, âm dương hài hòa, mang tính thiện, luôn trường cửu. Ngoài ra, hình ảnh vuông tròn còn thể hiện vai trò “Bà đỡ” của DATC đối với hoạt động xử lý nợ xấu gắn với tái cơ cấu Doanh nghiệp: mẹ tròn con vuông.

6. Phương châm hoạt động của Công ty: “Khi bạn khó, có DATC”

Về phương châm hoạt động (Slogan) của DATC mang tính ngắn gọn, súc tích, dễ ghi nhớ, tạo ấn tượng với khách hàng; thể hiện hình ảnh Bà đỡ của DATC đối với các doanh nghiệp, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ khi doanh nghiệp gặp khó khăn, góp phần lành mạnh hóa doanh nghiệp cho tới khi doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định. 

Thống kê: 4.060.245
Online: 11