Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

- Tên công ty: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Giá trị lô các khoản nợ phải thu:

- Tổng giá trị lô các khoản nợ phải thu đến 30/9/2022 là 56.804.835.952 đồng, trong đó:

+ Dư nợ gốc là: 44.099.884.362 đồng

+ Dư nợ lãi là: 12.704.951.590 đồng- Các khoản nợ trong lô không có tài sản bảo đảm, thông tin các khoản nợ phải thu như sau:

TT Lô các khoản nợ phải thu, bao gồm: Ghi chú
1 Khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty CP TM&XD Nam Sơn

- Quyết định thi hành án số 25/KTTĐ/QĐ-CCTHA ngày 14/8/2015 của CCTHADS Q. Hai Bà Trưng

- Thông báo chuyển giao quyền chủ nợ số 23/2022/TB-VPS ngày 8/7/2022 của Cty TNHH Thép VSC-POSCO
2 Khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty TNHH Thanh Biên

- Quyết định thi hành án số 172/QĐ-CCTHADS ngày 17/11/2020 của CCTHADS huyện An Dương

- Thông báo chuyển giao quyền chủ nợ số 27/2022/TB-VPS ngày 8/7/2022 của Cty TNHH Thép VSC-POSCO
3 Khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty CP ĐT&TM Nam Sơn

- Quyết định thi hành án số 237/QĐ-CCTHADS ngày 15/1/2021 của CCTHADS Q. Hồng Bàng

- Thông báo chuyển giao quyền chủ nợ số 26/2022/TB-VPS ngày 8/7/2022 của Cty TNHH Thép VSC-POSCO
4 Khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty TNHH Thương mại Đan Việt

- Quyết định thi hành án số 36/QĐ-CCTHADS ngày 10/10/2022 của CCTHADS Q. Lê Chân

- Thông báo chuyển giao quyền chủ nợ số 24/2022/TB-VPS ngày 8/7/2022 của Cty TNHH Thép VSC-POSCO
5 Khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty CP Thép Hoàng Phố

- Quyết định thi hành án số 374/QĐ-CCTHADS ngày 25/11/2013 của CCTHADS Q. Hải Châu

- Thông báo chuyển giao quyền chủ nợ số 25/2022/TB-VPS ngày 8/7/2022 của Cty TNHH Thép VSC-POSCO

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

Giá khởi điểm: 1.781.300.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm tám mưới mốt triệu ba trăm nghìn đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn:

-  Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản là khoản nợ (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành công; Uy tín: trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định của Bộ Tài chính quy định chế độ thù lao, tài chính trong hoạt động đấu giá.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác: Phù hợp với các tiêu chí khác quy định về pháp luật Đấu giá tài sản và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 8/2/2022; Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng;

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 14/3/2023 đến hết ngày 17/3/2023 (Trong giờ làm việc).

- Các Quý khách hàng quan tâm, đề nghị cung cấp báo giá, hồ sơ năng lực và thời gian thực hiện cho việc bán đấu giá lô khoản nợ nêu trên. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Ban Mua bán nợ 2 – Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam – Địa chỉ: số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Chi tiết xin liên hệ:

Bà Đỗ Thị Hà Trang – Chuyên viên Ban Mua bán nợ 2 – Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. SĐT: 0978.382.589

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 3.989.451
Online: 5