Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

  1. Tên, địa chỉ của người yêu cầu thẩm định giá: 

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam;

Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tài sản, mục đích thẩm định giá:

         - Tên tài sản: 01 bồn 325 tấn nhập khẩu từ Trung Quốc dưới dạng mảnh cầu chưa ghép và dây chuyền phun sơn vỏ bình gas đã tháo rời.

         - Thông tin chi tiết về tài sản sẽ được DATC cung cấp cho đơn vị được lựa chọn.

      3. Tiêu chí lựa chọn:

          - Là doanh nghiệp thẩm định giá có tên trong dánh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản theo Thông báo của Bộ Tài chính;

          - Là doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín về chất lượng thẩm định;                              - Đội ngũ thẩm định viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của DATC về yêu cầu và tiến độ thẩm định giá, có mức phí thẩm định hợp lý với yêu cầu thẩm định giá trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí thẩm định giá;

          - Phí dịch vụ, thời hạn thẩm định phù hợp và cạnh tranh nhất.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 07/3/2023 đến 17h00’ ngày 10/3/2023

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, TP. Hà Nội (Ban Quản lý đầu tư).

      - Thông tin liên hệ: Ban Quản lý đầu tư Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.060.316
Online: 12