Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


TẦM NHÌN

DATC phấn đấu trở thành Tập đoàn tài chính hàng đầu trong lĩnh vực mua, bán, xử lý nợ, tài sản tồn đọng; và tái cơ cấu doanh nghiệp.

 

 

SỨ MỆNH

Thông qua hoạt động mua, bán, xử lý nợ và tài sản tồn đọng để hỗ trợ các doanh nghiệp lành mạnh hóa tình hình tài chính trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; góp phần giải quyết những tồn tại về tài chính nhằm thúc đẩy quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, giao, bán, khoán và cho thuê doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy tiến trình hình thành, phát triển của thị trường chứng khoán, thị trường vốn; tạo mô hình mẫu và định hướng cho việc hình thành và phát triển của một số định chế tài chính trung gian như công ty mua bán nợ, dịch vụ đòi nợ thuộc các thành phần kinh tế khác, các dịch vụ tư vấn tài chính...

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Hiệu quả kinh doanh luôn đảm bảo sự hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Hiệu quả kinh doanh bền vững là thước đo.Người lao động có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động và có trách nhiệm với công việc là nguồn tài sản vô giá. Đảm bảo hài hòa lợi ích với người lao động, khách hàng và đối tác để đảm bảo hiệu quả kinh doanh bền vững.

     

 

 

 

 

Thống kê: 3.989.430
Online: 1