Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người yêu cầu thẩm định giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

2. Giá trị của khoản nợ thẩm định giá: 

Toàn bộ giá trị khoản nợ của CTCP Xây dựng Công trình và Đầu tư 120 tại DATC, khoản nợ có tài sản bảo đảm cụ thể như sau:

- Giá trị khoản nợ còn lại của Vietinbank là: 6.565.520.690 đồng và số tiền lãi phát sinh trên số tiền chậm thi hành án theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà Nước quy định từ thời điển 31/12/2013.

- Giá trị khoản nợ còn lại của BIDV là: 62.725.879.599 đồng và số tiền lãi phát sinh trên số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 từ thời điểm 19/02/2020.

3. Kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

3.1. Số lượng tổ chức nộp hồ sơ: 03 hồ sơ.

3.2. Số hồ sơ hợp lệ: 03 hồ sơ.

3.3. Kết quả lựa chọn:

Sau khi xem xét, đánh giá hồ sơ, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam thông báo tổ chức đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của DATC là:

Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá AVS.

Địa chỉ giao dịch: Số 73 đường Đặng Xuân Bảng, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 4.060.285
Online: 12