Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Thông tin về Lô cổ phần kèm nợ phải thu bán đấu giá:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

- Số lượng cổ phần chào bán: 1.517.275 cổ phần

- Số lượng cổ phần của chào bán: 1.517.275 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

- Tổng giá trị khoản nợ phải thu theo sổ sách tại thời điểm 31/12/2022 là: 13.372.691.714 đồng (Nợ gốc: 5.283.272.727 đồng, Nợ lãi: 8.089.418.987 đồng)

- Giá khởi điểm bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu: 18.599.400.000 đồng.

2. Kết quả bán đấu giá:

Theo kế hoạch, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia sẽ tổ chức phiên chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Định do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu vào ngày 24/11/2023. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16h00’ ngày 17/11/2023) không có nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh. Theo quy định tại khoản 2.13 điều 2 Quy chế chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Định do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 27/2023/QĐ-TGĐ ngày 02/11/2023 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, cuộc chào bán cạnh tranh không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 3.821.818
Online: 3