Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người yêu cầu thẩm định giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

2. Giá trị của khoản nợ thẩm định giá: Khoản nợ phải thu của Công ty TNHH XNK TM Võ Thị Thu Hà tại Ngân hàng Vietinbank – CN7 giá trị khoản nợ  tính đến thời điểm 31/10/2022 là 1.407.865.274.366 đồng, trong đó: Nợ gốc là: 567.422.498.720 đồng, nợ lãi trên nợ gốc là: 566.255.557.203 đồng, nợ lãi trên nợ gốc bị quá hạn: 274.187.218.443 đồng.

3. Kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

3.1. Số lượng tổ chức nộp hồ sơ: 04 hồ sơ.

3.2. Số hồ sơ hợp lệ: 04 hồ sơ.

3.3. Kết quả lựa chọn:

Sau khi xem xét, đánh giá hồ sơ, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam thông báo tổ chức đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của DATC là:

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.

Địa chỉ: Số 3, ngõ 1295, đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.


Thống kê: 4.060.264
Online: 8