Thứ Bảy, 18/04/2015 - 22:05    
 Hỏi đáp trực tuyến
Mua bán nợ là gì ?

3/6/2009

Giang Văn Hùng

Công ty cổ phần tin học TÂN DÂN

123456789

0438471894

gvhung@tandan.com.vn

Mua bán nợ

Xin cho biết bán nợ là gì?


Nguyễn Đức Thuận

Chuyên viên CNTT

6/6/2009

Trả lời: Mua bán nợ là hoạt động kinh tế để trao đổi và chuyển giao phần tài sản đặc biệt là các "khoản nợ phải thu" từ đối tượng này sang đối tượng khác. Thực chất, đó là việc chuyển nhượng lại "quyền thu hồi nợ" từ một "khoản nợ phải thu" của Bên bán nợ (chủ nợ) đối với Khách nợ sang cho Bên mua nợ (ví dụ như DATC) để Bên mua nợ trở thành chủ nợ mới của Bên Khách nợ. Như vậy, hoạt động mua bán nợ được thực hiện đối với các khoản nợ phải thu (của bên chủ nợ) mà không phải là nợ phải trả (của bên khách nợ).
 
Ví dụ: Bên A (chủ nợ) có "khoản nợ phải thu" 1000$ đối với Bên B (khách nợ) do phát sinh trong một quan hệ kinh tế giữa 2 bên. Đến nay, Bên A cần thu hồi phần tài sản này để đầu tư vào một dự án khác nhưng Bên B chưa thanh toán được do khó khăn về tài chính hoặc khoản nợ chưa đến hạn. Và Bên A bán khoản nợ phải thu này cho DATC với giá X$, đồng thời chuyển giao toàn bộ "quyền thu hồi nợ" cho DATC để DATC trở thành chủ nợ mới của Bên B và khi đó Bên B có trách nhiệm thanh toán 1000$ cho DATC mà không phải thanh toán cho Bên A nữa.
 In Ấn   
 Gửi câu hỏi

*

*

*
*

 In Ấn