Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Ngày 1/3/2022 vừa qua, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) ký hợp đồng lắp đặt hệ thống giá, kệ kho lưu trữ nhằm bảo quản an toàn tài liệu trong Công ty.

Phó Tổng Giám đốc DATC Nguyễn Danh Dũng và Giám đốc CTCP Kỹ thuật chất lượng cao Tây Hồ Hiếu ký hợp đồng lắp đặt hệ thống giá, kệ kho lưu trữ

Phó Tổng Giám đốc DATC Nguyễn Danh Dũng và Giám đốc CTCP Kỹ thuật chất lượng cao Tây Hồ Vũ Trọng Hiếu ký hợp đồng lắp đặt hệ thống giá, kệ kho lưu trữ

Công tác văn thư, lưu trữ là một trong những nhiệm vụ cơ bản của mỗi đơn vị. Trong đó, công tác lưu trữ nhằm lựa chọn, lưu giữ, tổ chức một cách khoa học các hồ sơ, tài liệu để phục vụ yêu cầu khai thác, sử dụng của Công ty. Đây là nhiệm vụ được đánh giá có vai trò quan trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động của mỗi đơn vị nói chung và DATC nói riêng.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác lưu trữ phục vụ yêu cầu quản lý điều hành trong điều kiện mới, trong năm 2021, Hội đồng thành viên và Ban Lãnh đạo DATC đã phê duyệt phương án thiết kế hệ thống giá, kệ tại kho lưu trữ của Công ty nhằm quán triệt và cụ thể hóa Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 24/10/2017 về tăng cường công tác lưu trữ của ngành tài chính.

Theo đó, sau khi triển khai các thủ tục đấu thầu theo quy định, DATC thực hiện đầu tư hệ thống lưu trữ kết hợp linh hoạt giữa giá kệ di động và giá kệ cố định nhằm tối ưu hóa việc sắp xếp hồ sơ tài liệu, kéo dài thời gian lưu trữ, mang tính bảo mật cao, đồng thời có thể mở rộng theo nhu cầu với chi phí đầu tư hơn 1 tỷ đồng.

Dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2022.

Phòng truyền thông DATC


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.

 Ý kiến bạn đọc


    Thống kê: 2.738.664
    Online: 12