Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1.  Tên tài sản bán đấu giá:

 Toàn bộ khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại doanh nghiệp khách nợ.

(1) Tên Khách nợ: Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex

(2) Giá trị khoản nợ phải thu:

Chi tiết khoản nợ phải thu như sau:

- Giá trị khoản nợ phải thu đến hết ngày 31/12/2019 (Theo Biên bản đối chiếu công nợ ngày 31/12/2019): 302.462.630.867 đồng. Trong đó:

+ Nợ gốc : 237.309.996.743 đồng.

+ Nợ lãi : 65.152.634.124 đồng.

- Lãi phát sinh từ thời điểm 01/01/2020 đến 31/8/2020 (tạm tính): 11.428.486.346 đồng.

- Nợ phải thu đến hết ngày 31/8/2020 (tạm tính) là: 313.891.117.213 đồng. Trong đó:

+ Nợ gốc : 237.309.996.743 đồng.

+ Nợ lãi : 76.581.120.470 đồng.

- Giá trị khoản nợ phải thu chưa tính đến số giảm trừ nghĩa vụ trả nợ cho khách nợ (là đơn vị cổ phần hóa/tái cơ cấu) tối đa bằng số lỗ lũy kế tại thời điểm chính thức trở thành công ty cổ phần (01/8/2017).

(3) Hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

- Hợp đồng mua bán nợ số 48/2014/VCBHN-DATC ngày 15/12/2014 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội và DATC; Biên bản xác nhận, chuyển giao nợ và nhận nợ ngày 16/12/2014 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội, DATC và Công ty TNHH MTV Haprosimex;

- Hợp đồng mua bán nợ số 14/2015/SHB-DATC ngày 27/3/2015 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và DATC; Biên bản xác nhận, chuyển giao nợ và nhận nợ ngày 27/3/2015 giữa SHB, DATC và Công ty TNHH MTV Haprosimex;

- Hợp đồng mua bán nợ số 43/2015/AGRIBANK-DATC ngày 10/8/2015 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội và DATC; Biên bản xác nhận, chuyển giao nợ và nhận nợ ngày 20/8/2015 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội, DATC và Công ty TNHH MTV Haprosimex;

- Hợp đồng mua bán nợ số 48/2015/MBSGD-DATC ngày 27/8/2015 giữa Ngân hàng TMCP Quân đội - Sở Giao dịch 1 (MB - SGD1) và DATC; Biên bản xác nhận, chuyển giao nợ và nhận nợ ngày 14/9/2015 giữa MB - SGD1, DATC và Công ty TNHH MTV Haprosimex;

- Hợp đồng mua bán nợ số 49/2015/MBĐBP-DATC ngày 27/8/2015 giữa Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ (MB - ĐBP) và DATC; Biên bản xác nhận, chuyển giao nợ và nhận nợ ngày 14/9/2015 giữa MB - ĐBP, DATC và Công ty TNHH MTV Haprosimex;

- Hợp đồng mua bán nợ số 29/2017/CT18-DATC ngày 18/10/2017 giữa Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng 18 (CT18) và DATC; Biên bản xác nhận, chuyển giao nợ và nhận nợ ngày 30/10/2017 giữa CT18, DATC và Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex;

(4) Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

- Hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay số 01/HĐTC/VCB/Haprosimex ngày 21/10/2005.

- Hợp đồng cầm cố, thế chấp số 01/2005/VCB-Haprosimex ngày 21/10/2005.

- Hợp đồng thế chấp tài sản trên đất số 01/08/NHNT ngày 30/9/2008.

- Hợp đồng thế chấp tài sản trên đất số 01/09/NHNT ngày 23/12/2009.

- Hợp đồng cầm cố cổ phiếu số 01/12-CP/NHNTHN-Hapro ngày 29/11/2012.

2. Giá khởi điểm: 173.990.559.105 đồng (Không chịu thuế GTGT)

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi ba tỷ, chín trăm chín mươi triệu, năm trăm năm mươi chín ngàn, một trăm linh năm đồng.)

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm tương đương: 17.399.055.911 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, không trăm năm mươi lăm ngàn, chín trăm mười một đồng.).

Các loại thuế, lệ phí và chi phí khác liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có) do khách hàng trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

3. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

 Từ 8h00 ngày 25 tháng 02 năm 2021 đến 17h00 ngày 03 tháng 03 năm 2021 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thuận Phát - Tầng 16 tòa nhà B3.7 Hacinco Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận thanh Xuân, Hà Nội

- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Các khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá, đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thuận Phát, hạn cuối đến 17h00 ngày 03 tháng 03 năm 2021 (Trong giờ hành chính).

6. Tham khảo hồ sơ pháp lý của khoản nợ:

Trong hai ngày 01 và 02 tháng 03 năm 2021. (Trong giờ hành chính)

- Địa chỉ xem hồ sơ gốc tại: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam  - Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

7. Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản tiền đặt trước:

Từ ngày 03/03/2021 đến ngày 04/03/2021.

8. Tổ chức đấu giá:

Dự kiến: 09h00 ngày 05 tháng 03 năm 2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thuận Phát - Tầng 16 tòa nhà B3.7 Hacinco Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận thanh Xuân, Hà Nội.

9. Mọi tổ chức, cá nhân muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Thuận Phát - Tầng 16 tòa nhà B3.7 Hacinco Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 0912.068.289.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.738.639
Online: 11