Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản thẩm định giá

- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

- Địa chỉ: Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tài sản thẩm định giá:

Giá trị phần vốn góp và giá trị khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex. Bao gồm:

- Số lượng cổ phần: 11.974.500 cổ phần.

- Nợ phải thu đến hết ngày 31/12/2020 là: 318.697.235.302 đồng. Trong đó:

+ Nợ gốc: 237.309.996.743 đồng.

+ Nợ lãi: 81.387.238.559 đồng.

3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở xác định giá khởi điểm cho mục đích bán đấu giá.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm 2021 theo Thông báo của Bộ Tài chính;

- Là doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín về chất lượng thẩm định; có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xác định giá trị doanh nghiệp, thẩm định giá tài sản;

- Đội ngũ thẩm định viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của DATC về yêu cầu và tiến độ thẩm định giá;

- Có mức phí, thời gian thẩm định hợp lý với yêu cầu thẩm định giá trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí thẩm định giá.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá:

Các Quý khách hàng quan tâm, đề nghị cung cấp hồ sơ năng lực, báo giá và thời gian thực hiện cho dịch vụ thẩm định giá nêu trên. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Ban Mua bán nợ 1 - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 13/5/2021 đến ngày 17/5/2021.

Chi tiết xin liên hệ:

Ông: Vũ Minh Hải

Ban Mua bán nợ 1 - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Điện thoại: 024.39454738            - Máy lẻ: 6003

Di động: 0913.069.666.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.401.205
Online: 41