Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

 

TT

Tên

tài sản

Địa chỉ

Số lượng

Giá khởi điểm

(Đồng)

1

Vốn góp cổ phần và nợ phải thu của DATC tại Công ty CP Xây dựng công trình 15-Cienco1

Số 66 Xóm 1A- Xã Đông Ngạc –  Từ Liêm – Hà Nội

 

- Số lượng cổ phần: 400.000 cổ phần

- Nợ phải thu (theo sổ sách đến thời điểm 31/12/2015): 14.625.708.660 đồng

 

- Giá khởi điểm cổ phần: 20.000.000

 - Giá khởi điểm nợ phải thu: 2.980.000.000

 

3. Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng công trình 15- Cienco1: Đã tạm ngừng hoạt động từ 01/01/2016 ;

- Tài sản, máy móc thiết bị:

+ Đối với nhà cửa vật kiến trúc: Nhà xưởng của công ty hiện đã bị một số công nhân cũ của công ty chiểm và cải tạo thành nhà ở; giá trị còn lại ước tính còn dưới 45%;

+ Máy móc thiết bị: Đã cũ và không có khả năng hoạt động;

- Tình hình công nợ phải thu, phải trả

+ Khoản phải thu không có khả năng thu hồi;

+Nợ phải trả không có nguồn chi trả.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên từ 03 đấu giá viên có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước; Đã có Hợp đồng với DATC trong dịch vụ đấu giá Tài sản;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 22/11/2019 đến ngày 26/11/2019.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).

Chi tiết xin liên hệ:

Ông Ngũ Văn Đào

Ban Mua bán nợ 1 – Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Điện thoại: 024. 39454.915

Di động: 0919.629.786

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.738.663
Online: 11