Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Cổ phần kèm khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông thủy lợi Kiên Giang như sau:

- Số cổ phần là: 730.481 cổ phần.

- Khoản nợ là: 75.938.290.416 đồng theo sổ sách đến thời điểm 31/12/2018.

3. Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

Chi tiết tại các chứng thư thẩm định giá số: 308.02/2019/CTTĐG-APEC ngày 4/11/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); Tỷ lệ đấu giá thành;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố từng thời kỳ;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 21/11/2019 đến ngày 27/11/2019 (trừ thứ bảy, chủ nhật.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).

Chi tiết xin liên hệ:

Ông Trần Dương Khánh

Ban Mua bán nợ 1 – Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Điện thoại: 024. 39454.738

Di động: 0912.475.775

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM


Thống kê: 2.738.627
Online: 3