CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA DATC

  1. CTCP Vitaly

  2. CTCP Lilama 3

  3. CTCP Lilama Hà Nội

  4. CTCP Xây dựng Giao thông Thủy lợi Kiên Giang

  5. CTCP Xây dựng Công trình giao thông 529

  6. CTCP Tập đoàn Haprosimex

  7. CTCP Thực phẩm Miền Bắc

  8. CTCP Tập đoàn Gang thép Hàn Việt

  9. CTCP Thép và Vật liệu xây dựng

  10. CTCP XDCTGT 15 – Cienco 1

  11. CTCP Du lịch thương mại và đầu tư Bắc Thăng Long

  12. CTCP Hoàng Hà

  13. CTCP Đầu tư Thủy điện An Pha

  14. CTCP Đầu tư và Xây dựng công trình đường thủy 2

  15. CTCP Nạo vét và Xây dựng Đường Thủy

  16. CTCP Nhựa Trường Thịnh

  17. Công ty TNHH Đăng Hường

  18. CTCP Giấy Ngân Hà

  19. CTCP Dâu tăm tơ Tân Lộc

  20. CTCP Chăn nuôi Mitraco

  21. CTCP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh

  22. CTCP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc

  23. CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

  24. Công ty TNHH Đông Ấn

  25. CTCP Vật liệu tự dính Sascoat

  26. CTCP Địa ốc MB (MB land)

  27. Ngân hàng TMCP Hàng Hải

  28. CTCP Đầu tư xây dụng và thương mại – Vinawaco 25

  29. CTCP Xuất nhập khẩu Bình Định